gdpr_vrtystudne

 

  • Vŕtanie a čistenie
  • Výkopové práce
  • Šachty
  • Plastové
  • Betónové
  • Predaj - Montáž      

Svetový deň vody si pripomíname každoročne             22. marca už od roku 1993.

Aktuálne informácie nájdete v Blogu...

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Aktuálne informácie v blogu...

Úvod

Vitajte na stránke spoločnosti Hydro Real Group s.r.o.

 Dovoľte, aby sme Vás oboznámili s ponúkanými službami...

Vŕtaná studňa ako kvalitný zdroj podzemnej vody.

Základnou prioritou našej spoločnosti je vŕtanie studní. Zameriavame sa na lokality Juhozápadného Slovenska, Podunajskej nížiny a okolia Bratislavy. V oblasti vŕtania studní poskytujeme širokú ponuku služieb, priamo či nepriamo súvisiacich s vrtnými prácami a príslušenstvom.

 

 

     Voda je základnou podmienkou pre existenciu života na zemi, preto k nej pristupujeme dôsledne. Zároveň rešpektujeme a dodržiavame všetky nevyhnutné zásady voči prírode, ktorej sme súčasťou. Vývoj spotreby vody je úzko spojený s konkrétnym spoločenským a ekonomickým prostredím.

Niečo z histórie...

     Studne sa budovali už v staroveku a už v starovekom Egypte sa studne nielen kopali, ale aj vŕtali. V stredoveku sa mnohé studne kopali alebo hĺbili baníckym spôsobom (šachty). Na hradoch sa často studne budovali do veľkých hĺbok, až kým nenarazili na vodu, pretože studne boli významným zdrojom pitnej vody v čase obliehania. Studne v minulosti a ešte aj dnes tvoria významný zdroj vody (pitie, zavlažovanie). Budovanie vŕtaných studní sa vykonáva vtedy, ak sa odoberá voda z väčších hĺbok pod terénom. Studňa je vodohospodárske dielo, preto je nutné pristupovať k jeho realizácii zodpovedne. Pri výstavbe studní je potrebné dodržiavať určité stavebné a konštrukčné zásady. Stavba studne sa realizuje len z čistých a dovtedy nepoužitých stavebných hmôt, ktoré sú odolné voči škodlivým vplyvom vody a pôdy.

 

 

 

Content Management System