Preskočiť na obsah

Kontakt

Arnošt Dobrucký
Zodpovedný vedúci (vrtmajster)
Tel.: 0907 719 008
0948 522 974
Email: vrtmajster@vrtystudne.sk

– Technické otázky
– Obhliadky

Ing. Lívia Beniánová
Administratívny referent
Tel.: +421 903 551 680
+421 31 780 55 87
(pracovné dni od 8:00 do 16:30)
Email: info@vrtystudne.sk

Personálny referent

Mária Lehocká

Tel.: +421 31 780 55 87
(pracovné dni od 8:00 do 16:30)

Firemné údaje

Hydro Real Group s.r.o.
Kajal 317

Prevádzkareň : Kajal 186
925 92 Kajal

Spoločnosť zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25908/T

IČO: 45629579
DIČ: 2023087308
IČ DPH: SK2023087308

Tel.: 0907 719 008
0948 522 974
Email: info@vrtystudne.sk
Web: www.vrtystudne.sk