Svetový deň vody 2021

Aktuálne informácie nájdete v Blogu...

OZNAM - Vírusová epidémia SR

Vážení zákazníci,

Vzhľadom na súčasné bezpečnostné opatrenia ohľadom vírusovej epidémie v SR sme aj my  spoločnosť Hydro Real Group s.r.o. / www.vrtystudne.sk/ prijali bezpečnostné opatrenia, ktoré pri poskytovaní služieb dôsledne dodržiavame!!

Tie sa nijako nedotknú spoľahlivosti poskytovania služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok , potreby nás prosím kontaktujte na telefónnych číslach:

Aktuálne telefónne čísla:- počas dňa
0907 719 008; 0948 522 974
- pracovné dni 8:00 - 12:00
031 780 55 87

Alebo mailom: info @vrtystudne.sk      

Váš TEAM

Vrtystudne.sk

Svetový deň vody

     Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie.

     Bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní. Pravidelné umývanie rúk je napríklad jeden z najlepších spôsobov ako odstrániť baktérie a predchádzať tak prenosným ochoreniam.

      Ľudia potrebujú vodu. Voda je v centre trvalo udržateľného rozvoja. Vodné zdroje a rozsah služieb, ktoré poskytujú, podporujú znižovanie chudoby, hospodársky rast a udržateľnosť životného prostredia. Voda v súvislosti s potravinami a energetickou bezpečnosťou, zdravím ľudí a životným prostredím prispieva k zlepšeniu sociálnej pohody a k všeobecnému rastu spoločnosti. Voda ovplyvňuje živobytie miliardám ľudí.

 FAKTY:

  • Dnes žije na svete v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody 2,1 miliardy ľudí, čo ovplyvňuje ich zdravie.
  • Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách a veľkomestách. Očakáva sa, že tento podiel sa do roku 2050 zvýši na dve tretiny.
  • Za posledných 40 rokov sa znížili populácie sladkovodných druhov o 81 % - viac ako dvojnásobne v porovnaní s druhmi žijúcimi na pevnine a v oceánoch.
  • Ľudské sídla, priemysel a poľnohospodárstvo sú hlavnými zdrojmi znečistenia vôd. V globálnom meradle je až 80 % komunálnych odpadových vôd vypúšťaných priamo do vodných tokov bez akejkoľvek úpravy. Priemysel je zodpovedný za každoročné ukladanie miliónov ton ťažkých kovov, rozpúšťadiel, toxických kalov a iných odpadov do vodných tokov.
  • Poľnohospodárstvo predstavuje 70 % spotreby vody na celom svete a zohráva významnú úlohu pri znečisťovaní vody. Farmy vypúšťajú veľké množstvá agrochemikálií, organických látok, zvyškov liekov, sedimentov a drenáží do vodných útvarov.

Zdroje údajov:

http://www.worldwaterday.org/

Content Management System