gdpr_vrtystudne

 

  • Vŕtanie a čistenie
  • Výkopové práce
  • Šachty
  • Plastové
  • Betónové
  • Predaj - Montáž      

Svetový deň vody si pripomíname každoročne             22. marca už od roku 1993.

Aktuálne informácie nájdete v Blogu...

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Aktuálne informácie v blogu...

Vrty pre poľnohospodárske účely

  • Vrty pre poľnohospodárske účely /priemer 300 – 500 mm/
  • Zavlažovanie

Zavlažovanie je nahradenie alebo doplnenie dažďových zrážok vodou z iného zdroja na účely pestovania plodín alebo rastlín. Poľnohospodárstvo, ktoré využíva len priame zrážky, sa niekedy označuje ako suché poľnohospodárstvo.

Vodným zdrojom na zavlažovanie môže byť blízke alebo ďaleké jazero, rieka, prameň, studňa alebo snehová pokrývka. V závislosti na vzdialenosti zdroja a množstvo dažďových zrážok môže byť voda vedená priamo na pole, alebo uložená na neskoršie použitie v preihradách alebo cisternách. Prípadné zúžitkovanie miestneho dažďa, ktorý dopadá na strechy budov, alebo na blízke neobhospodarované kopce, a jeho použitie na doplnenie dažďa dopadajúceho priamo na obhospodarované polia, je tiež zavlažovanie.

Rôzne typy zavlažovacích techník sa líšia v tom ako je voda získaná zo zdroja distribuovaná na poliach. Všeobecne je cieľom zásobiť pole rovnomerne vodou tak, aby každá rastlina mala množstvo vody, ktoré potrebuje.

Súčasná situácia v slovenskom závlahovom hospodárstve

Závlahové stroje a zariadenia sú málo všímaným mechanizačným prvkom, ale pritom prepotrebným v komplexnom rade mechanizačných strojov a zariadení, využívaných v poľnohospodárstve. V letných mesiacoch, najmä na juhu Slovenska, sú to jediné stroje, ktoré permanentne možno vídať na poliach.

Problematika vody v poľnohospodárskej krajine má osobitný charakter. Slovensko leží na orografickej streche Európy, čo vyžaduje racionálne hospodárenie s vodou v poľnohospodársky využívanej krajine. Rozloženie chodu klimatických prvkov počas roka, ktoré sa prejavuje predovšetkým nerovnomerným rozdelením zrážok a ostatných prvkov vodnej bilancie, významne ovplyvňuje množstvo fyziologicky účinnej vody v čase a priestore, ako aj jej dynamiku v retenčnom priestore krajiny.
Zdrojom vody v poľnohospodárskej výrobe (okrem zrážok) sú predovšetkým povrchové vody približne 80 % a podzemné vody približne 20 %.

 

Content Management System