Preskočiť na obsah

Často kladené otázky

Čo je vŕtaná studňa?

Vŕtaná studňa je vodohospodárske dielo, k jej realizácii je nutné pristupovať dôsledne a zodpovedne. Realizuje sa suchým vŕtaním pomocou železného paženia do štrkových, pieskových a ílových podloží. Priemer sa určuje na základe hydrogeologického prieskumu a geologických možností.

Podľa čoho sa určuje hĺbka studne?

Hĺbka vŕtanej studne sa určuje na základe hydrogeologického prieskumu, geologických možností, výšky a výdatnosti podzemných vôd.

Aký materiál sa používa pri vŕtaných studniach?

Pri vŕtaní studní používame dva typy materiálu v závislosti od účelu využitia vodného zdroja:

  1. oranžové PVC rúry – úžitkový účel napr. polievanie záhrady
  2. modré atestované PVC rúry s atestom na pitné účely – napr. napojenie do RD -splachovanie wc, kúpanie , sprchovanie

Lokalita – podložie vhodná pre vŕtanú studňu

Vrtné práce vykonávame v nasledovných lokalitách do štrkových, pieskových a ílových podloží:
– Juhozápad
– Podunajská nížina
– Bratislava a okolie

Na aký účel sa využíva vŕtaná studňa?

Vodný zdroj má rôznorodé využitie . Všeobecné využívanie vôd – každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností , ak takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste , ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením. Takýmito vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a s výdatnosťou prameňa menšou ako 10l/min. Všeobecné užívanie vôd nesmie slúžiť na podnikateľské účely.

Nepostupný terén

Súčasťou vrtnej techniky sú rozoberateľné vrtné súpravy s prejazdom 80 cm. Vďaka ktorým sa dostaneme cez úzke priestory (napr.: dom, obývačka, terasa, atď).

Ako postupovať v prípade následnej údržby vŕtanej studne?

Ani po ukončení prác spojených s výstavbou vŕtanej studne sa naša spolupráca nekončí, naďalej sme Vám plne k dispozícii. Pomôžeme Vám z čistením studne aj prípadným rožšírením alebo servisom ktorý zabezpečí fungovanie vŕtanej studne.

Kompletizácia vŕtanej studne

Pod kompletizáciou vŕtanej studne rozumieme uvedenie predmetného vrtu do prevádzky. Tomuto kroku predchádza osadenie studničnej šachty a inštalácia čerpacej techniky.

Máte ďalšie otázky?

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať kedykoľvek na e-mailovej adrese info@vrtystudne.sk sme Vám plne k dispozícii.