Často kladené otázky

Čo je vŕtaná studňa?

Vŕtaná studňa je vodohospodárske dielo, k jej realizácii je nutné pristupovať dôsledne a zodpovedne. Realizuje sa suchým vŕtaním pomocou železného paženia do štrkových, pieskových a ílových podloží. Priemer sa určuje na základe hydrogeologického prieskumu a geologických možností.

Podľa čoho sa určuje hĺbka studne?

Hĺbka vŕtanej studne sa určuje na základe hydrogeologického prieskumu, geologických možností, výšky a výdatnosti podzemných vôd.

Aký materiál sa používa pri vŕtaných studniach?

Lokalita – podložie vhodná pre vŕtanú studňu

Vrtné práce vykonávame v nasledovných lokalitách do štrkových, pieskových a ílových podloží:
– Juhozápad
– Podunajská nížina
– Bratislava a okolie

Na aký účel sa využíva vŕtaná studňa?

Nepostupný terén

Súčasťou vrtnej techniky sú rozoberateľné vrtné súpravy s prejazdom 80 cm. Vďaka ktorým sa dostaneme cez úzke priestory (napr.: dom, obývačka, terasa, atď).

Ako postupovať v prípade následnej údržby vŕtanej studne?

Ani po ukončení prác spojených s výstavbou vŕtanej studne sa naša spolupráca nekončí, naďalej sme Vám plne k dispozícii. Pomôžeme Vám z čistením studne aj prípadným rožšírením alebo servisom ktorý zabezpečí fungovanie vŕtanej studne.

Kompletizácia vŕtanej studne

Vrty pre tepelné čerpadlá typu / voda – voda /

Máte ďalšie otázky?

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať kedykoľvek na e-mailovej adrese info@vrtystudne.sk sme Vám plne k dispozícii.