Preskočiť na obsah

Svetový deň vody 2023

Svetový deň vody sa každoročne oslavuje 22. marca a bol prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1993. Cieľom tohto dňa je upozorniť na význam vody ako zdroja života a zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany vodných zdrojov.

V rôznych častiach sveta sa v tento deň organizujú rôzne podujatia a aktivity s cieľom zvýšiť informovanosť a povedomie o dôležitosti vody. Patrí sem napríklad organizovanie prednášok a seminárov o vode, výstavy, diskusie o riešení problémov súvisiacich s vodou, čistenie miestnych riek a vodných zdrojov, ale aj kampane na podporu šetrného nakladania s vodou v bežnom živote.

Témy, ktorým sa venuje Svetový deň vody, sa každoročne menia a zahŕňajú rôzne aspekty súvisiace s vodou, vrátane vody a zdravia, vody a energie, vody a potravín, ale aj vody a ochrany prírody.

Hlavným posolstvom Svetového dňa vody je to, že voda je zdroj života pre všetky druhy a že jej ochrana a udržanie v čistej forme sú kľúčové pre udržanie zdravia planéty a jej obyvateľov.

Pridaj komentár