Svetový deň vody 2021

Aktuálne informácie nájdete v Blogu...

OZNAM - Vírusová epidémia SR

Vážení zákazníci,

Vzhľadom na súčasné bezpečnostné opatrenia ohľadom vírusovej epidémie v SR sme aj my  spoločnosť Hydro Real Group s.r.o. / www.vrtystudne.sk/ prijali bezpečnostné opatrenia, ktoré pri poskytovaní služieb dôsledne dodržiavame!!

Tie sa nijako nedotknú spoľahlivosti poskytovania služieb.

V prípade akýchkoľvek otázok , potreby nás prosím kontaktujte na telefónnych číslach:

Aktuálne telefónne čísla:- počas dňa
0907 719 008; 0948 522 974
- pracovné dni 8:00 - 12:00
031 780 55 87

Alebo mailom: info @vrtystudne.sk      

Váš TEAM

Vrtystudne.sk

Služby

 • Vŕtané studne
 • Pre rodinné domy, chaty, pozemky, výrobné haly
 • Suché vŕtanie, železné paženie
 • Štrkové, pieskové a ílové podložie
 • Priemer vrtov sa stanovuje na základe hydrogeologického prieskumu a geologických možností
 • Rôzne druhy budovacích materiálov /rúr/ od DN 110 mm – do DN 300 mm
 • PVC rúry – atestované na pitnú vodu
 • Zabudované rúry: špecializovaná studňová výstroj PVC-U 140 mm s certifikátom zdravotnej bezchybnosti.

 • Vrty pre tepelné čerpadlá /voda-voda/
 • Voda ako zdroj
 • Výhody
 • Vo veľkej miere stabilná teplota
 • Využiteľnosť v zime aj v lete
 • Nevýhody
 • Limitujúci faktor výdatnosť studne

 • Hydrogeologické vrty
 • Prieskumný vrt

 • Vrty pre protipožiarnu bezpečnosť stavby
 • Projekt požiarnej ochrany
 • Protipožiarna bezpečnosť stavieb je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru

 • Vrty pre poľnohospodárske účely /priemer 300 – 500 mm/
 • Zavlažovanie

 • Vsakovacie vrty
 • Hydrogeologický vrt za účelom znižovania hladiny horných vôd
 • Odvádzanie vôd z rýn
 • Ochrana proti vytápaniu domov, pivníc, záhrad
 • Finančne výhodné oproti drenážnych jám na vsakovanie

 • Jednoduché piloty a mikropiloty

 • priemer od DN 100 mm - do DN 500 mm
 • maximálna hĺbka 50 m
 • sanačné vrty

 • Studničné šachty
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Slúži na vstup a údržbu čerpacej techniky

 • Bager
 • Mini Bager – maximálny hĺbkový dosah 2,357 mm

 • Čerpacia technika

 • Studne na kľúč
 • Kompletizácia studne
 • Uvedenie do prevádzky

 

Content Management System