gdpr_vrtystudne

 

 • Vŕtanie a čistenie
 • Výkopové práce
 • Šachty
 • Plastové
 • Betónové
 • Predaj - Montáž      

Svetový deň vody si pripomíname každoročne             22. marca už od roku 1993.

Aktuálne informácie nájdete v Blogu...

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Aktuálne informácie v blogu...

Služby

 • Vŕtané studne
 • Pre rodinné domy, chaty, pozemky, výrobné haly
 • Suché vŕtanie, železné paženie
 • Štrkové, pieskové a ílové podložie
 • Priemer vrtov sa stanovuje na základe hydrogeologického prieskumu a geologických možností
 • Rôzne druhy budovacích materiálov /rúr/ od DN 110 mm – do DN 300 mm
 • PVC rúry – atestované na pitnú vodu
 • Zabudované rúry: špecializovaná studňová výstroj PVC-U 140 mm s certifikátom zdravotnej bezchybnosti.

 • Vrty pre tepelné čerpadlá /voda-voda/
 • Voda ako zdroj
 • Výhody
 • Vo veľkej miere stabilná teplota
 • Využiteľnosť v zime aj v lete
 • Nevýhody
 • Limitujúci faktor výdatnosť studne

 • Hydrogeologické vrty
 • Prieskumný vrt

 • Vrty pre protipožiarnu bezpečnosť stavby
 • Projekt požiarnej ochrany
 • Protipožiarna bezpečnosť stavieb je schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a stratám na majetku v prípade požiaru

 • Vrty pre poľnohospodárske účely /priemer 300 – 500 mm/
 • Zavlažovanie

 • Vsakovacie vrty
 • Hydrogeologický vrt za účelom znižovania hladiny horných vôd
 • Odvádzanie vôd z rýn
 • Ochrana proti vytápaniu domov, pivníc, záhrad
 • Finančne výhodné oproti drenážnych jám na vsakovanie

 • Jednoduché piloty a mikropiloty

 • priemer od DN 100 mm - do DN 500 mm
 • maximálna hĺbka 50 m
 • sanačné vrty

 • Studničné šachty
 • Rýchla a jednoduchá montáž
 • Slúži na vstup a údržbu čerpacej techniky

 • Bager
 • Mini Bager – maximálny hĺbkový dosah 2,357 mm

 • Čerpacia technika

 • Studne na kľúč
 • Kompletizácia studne
 • Uvedenie do prevádzky

 

Content Management System